prisar på engelska

Här ar alla prisar översättning till engelska

pris

[pri:s] subst.
< pris, prisen, prisar >
pinch
Uttryck:
  • en pris snus ("en nypa snus") - a pinch of snuff
Övrig: pinch

prisar

[2prI:sar] verb
< prisar, prisade, prisat, prisa >
- berömma
praise
(särskilt i religiösa sammanhang)
("particularly in religious contexts")
Exempel:
  • gästerna prisade hennes goda mat - the guests praised her good food
  • prisa Gud - praise God
Övrig: praise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.