privatpraktiserande på engelska

Här ar alla privatpraktiserande översättning till engelska

privatpraktiserande

[2privA:tpraktise:rande] adj.
- som har egen praktik
in private practice
Vissa privatpraktiserande läkare är anslutna till sjukförsäkringen enligt liknande system som för landstingets läkare och får då ta betalt enligt en fastställd taxa. Förteckning över vilka som är anslutna finns på försäkringskassan.
"Some doctors in private practice are affiliated to the national health insurance scheme under a system similar to that applying to doctors in the employ of the county council. They therefore charge fixed rates. A list of the doctors affiliated to the national health insurance scheme is available from branches of the social insurance office."
Exempel:
  • privatpraktiserande läkare - doctor in private practice
Övrig: in private practice

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.