produkt på engelska

Här ar alla produkt översättning till engelska

produkt

[prodUk:t] subst.
< produkt, produkten, produkter >
- resultat av tillverkning
product
Exempel:
  • en färdig produkt - a manufactured product
  • en tropisk produkt - a tropical product
  • en produkt av utvecklingen - a product of the trend (development)
Sammansättningar:
  • kulturprodukt - cultural product
  • nationalprodukt - national product
  • skrivbordsprodukt - desk product
  • plastprodukt - plastic product
Övrig: product, cultural product, national product, desk product, plastic product

produkt

[prodUk:t] subst.
< produkt, produkten, produkter >
- resultat av multiplikation
product (the result of multiplication)
Övrig: product, the result of multiplication

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.