promotor på engelska

Här ar alla promotor översättning till engelska

promotor

[2promO:tor] subst.
< promotor, promotorn, promotorer >
- anordnare av (boxnings)tävling
promoter (arranger of (boxing) matches)
Övrig: promoter, arranger of matches

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.