puffar på engelska

Här ar alla puffar översättning till engelska

puff

[puf:] subst.
< puff, puffen, puffar >
- lätt knuff
push
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • han behöver en puff i rätt riktning - he needs a push in the right direction
Övrig: push

puff

[puf:] subst.
< puff, puffen, puffar >
- rökmoln
puff
Sammansättningar:
  • rökpuff - puff of smoke
Övrig: puff, puff of smoke

puffar

[2pUf:ar] verb
< puffar, puffade, puffat, puffa >
- stöta lätt
push
Exempel:
  • hon puffade omkull sin bror i snödrivan - she pushed her brother into the snowdrift
Uttryck:
  • puffa för något ("göra reklam för något") - plug sth. ("promote (advertise) sth.")
Övrig: push

puffar

[2pUf:ar] verb
< puffar, puffade, puffat, puffa >
- ge ifrån sig rök i korta stötar
puff
Exempel:
  • puffa på en pipa - puff on a pipe
Övrig: puff

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.