punkt på engelska

Här ar alla punkt översättning till engelska

punkt

[[email protected]:kt] subst.
< punkt, punkten, punkter >
- tecken för slutet på en mening (.)
full stop, point
(bildligt "slut")
("figuratively "the end"")
Exempel:
 • sätta punkt - put a full stop (bring sth. to an end)
 • komma till punkt - come to the point
Uttryck:
 • till punkt o. pricka ("in i minsta detalj") - to the letter, exactly, ("down to the last detail")
Övrig: full stop, point

punkt

[[email protected]:kt] subst.
< punkt, punkten, punkter >
- plats, läge
point
Exempel:
 • vi har kommit till en punkt där ingen återvändo är möjlig - we have come to the point of no return
Sammansättningar:
 • tyngdpunkt - centre of gravity
 • tidpunkt - (point of) time
 • samlingspunkt - meeting place
 • utgångspunkt - starting point
Övrig: point, centre of gravity, time, meeting place, starting point

punkt

[[email protected]:kt] subst.
< punkt, punkten, punkter >
- avsnitt, del
item, point
Exempel:
 • nästa punkt på programmet - the next item on the programme
 • på en punkt är man överens -
Sammansättningar:
 • huvudpunkt - main point
 • programpunkt - item on the programme
Övrig: item, point, main point, item on the programme

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.