rätt på engelska

Här ar alla rätt översättning till engelska

rät

[rä:t] adj.
< rät, rätt, räta >
- rak
straight
Exempel:
 • en rät linje - a straight line
Övrig: straight

rät

[rä:t] adj.
< rät, rätt, räta >
- som har storleken 90 grader
right angle
(om vinkel)
("of angles")
Exempel:
 • en rät vinkel - a right (90 degree) angle
Övrig: right angle

rätt

[ret:] adj.
< rätt, rätt, rätta >
- riktig, korrekt
right
Motsatser: fel
Exempel:
 • du har rätt - you are right
 • rättare sagt - rather (more correctly)
 • rätt sida - on the right side
 • det är inte mer än rätt - it's only right
Uttryck:
 • rätt och slätt ("helt enkelt") - quite simply
Övrig: right

rätt

[ret:] adv.
- ganska
quite, fairly, rather
Exempel:
 • det går rätt bra - it's going quite well
Övrig: quite, fairly, rather

rätt

[ret:] adv.
- utan fel
right
Exempel:
 • klockan går rätt - the clock is right
Övrig: right

rätt

[ret:] adv.
- rakt
right, (straight)
Exempel:
 • hon gick rätt i fällan - she fell right (straight) into the trap
 • ett hål rätt igenom väggen - a hole right (straight) through the wall
Övrig: right,

rätt

[ret:] subst.
< rätt, rätten, rätter >
- matanrättning
dish, course
Sammansättningar:
 • maträtt - dish, course (of food)
 • huvudrätt - main course
 • nationalrätt - national dish
Övrig: dish, course, dish, course, main course, national dish

rätt

[ret:] subst.
< rätt, rätten, rätter >
- rättighet
Användning: ej plural
right
Exempel:
 • med vilken rätt sitter du här? - what right have you to sit here?
Övrig: right

rätt

[ret:] subst.
< rätt, rätten, rätter >
- rättvisa
right, justice
Exempel:
 • lag och rätt - law and order
Sammansättningar:
 • rättskänsla - sense of justice
Övrig: right, justice, sense of justice

rätt

[ret:] subst.
< rätt, rätten, rätter >
- domstol
court
Sammansättningar:
 • tingsrätt - district court
Övrig: court, district court

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.