rätta på engelska

Här ar alla rätta översättning till engelska

rätt

[ret:] adj.
< rätt, rätt, rätta >
- riktig, korrekt
right
Motsatser: fel
Exempel:
 • du har rätt - you are right
 • rättare sagt - rather (more correctly)
 • på rätt sida - on the right side
 • det är inte mer än rätt - it's only right
Uttryck:
 • rätt och slätt ("helt enkelt") - quite simply
Övrig: right

rätta

[2rEt:a] subst.
court
Uttryck:
 • ställas inför rätta ("inför domstol") - be put on trial ("brought to court")
Övrig: court

rätta

[2rEt:a] subst.
manage, cope with, handle
Uttryck:
 • komma till rätta med ("reda upp") - manage, get the better of ("clear up")
 • tala till rätta ("få någon att ändra sitt misstag") - make a person see reason ("get a person to correct his mistake")
 • finna sig till rätta ("börja trivas") - settle down, get one's bearings ("begin to feel at home")
Övrig: manage, cope with, handle

rättar

[2rEt:ar] verb
< rättar, rättade, rättat, rätta >
- göra riktig, korrigera
correct
Exempel:
 • rätta en skrivning - correct an essay
 • rätta till vecken i klänningen - adjust (straighten) the pleats in the dress
Uttryck:
 • rätta sig efter ("lyda") - follow, comply with ("obey")
Övrig: correct

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.