rättsfall på engelska

Här ar alla rättsfall översättning till engelska

fall

[fal:] subst.
< fall, fallet, fall, fallen >
- händelse, tillfälle; exempel
case
Exempel:
  • i alla fall - in any case
  • i så fall - in that case
  • i vanliga fall - usually
  • i varje fall - in any case
  • i vissa fall - in some cases
Sammansättningar:
  • vårdfall - case for treatment
  • rättsfall - court case
  • specialfall - special case
  • fallstudie - case study
Övrig: case, case for treatment, court case, special case, case study

rättsfall

[2rEt:sfal:] subst.
< rättsfall, rättsfallet, rättsfall, rättsfallen >
- domstolsfall
case ((legal, court) case)
Övrig: case, case

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.