rättshjälp på engelska

Här ar alla rättshjälp översättning till engelska

rättshjälp

[2rEt:sjel:p] subst.
< rättshjälp, rättshjälpen >
- ekonomisk hjälp åt fysisk person för juridiskt bistånd
legal aid
Hit hör enligt rättshjälpslagen: rådgivning, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, förordnande av offentligt biträde eller allmän rättshjälp.
"Under the provisions of the Legal Aid Act, financial assistance is available for the following services: legal counselling, legal assistance for suspects in criminal cases, appointment of public defence counsels, provision of legal aid from public funds."
Övrig: legal aid

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.