rättstolk på engelska

Här ar alla rättstolk översättning till engelska

rättstolk

[2rEt:stål:k] subst.
< rättstolk, rättstolken, rättstolkar >
- en tolk som utses av domstol för att tolka när en person som inte behärskar svenska ställs inför rätta
court interpreter (an interpreter appointed by the court to interpret when a person who cannot speak Swedish is on trial)
Först genomgår tolken en allmän examen som ger auktorisation. Därefter specialkompetens genom kammarkollegiet.
"Court interpreters first take a general examination authorizing them to interpret before the courts. They may then proceed to gain special qualifications as authorized by the Legal, Financial and Administrative Services Agency."
Övrig: court interpreter, an interpreter appointed by the court to interpret when a person who cannot speak swedish is on trial

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.