på engelska

Här ar alla översättning till engelska

riksåklagare

[2rIk:så:kla:gare] subst.
< riksåklagare, riksåklagaren, riksåklagare, riksåklagarna >
- högste allmänne åklagaren
Variantform:
the Prosecutor-General
Övrig: the prosecutor-general

[2Är:å:] se riksåklagare
the Prosecutor-General
Övrig: the prosecutor-general

[rå:] adj.
< rå, rått, råa >
- inte tillagad, okokt
raw
(om mat)
("of food")
Exempel:
  • a grönsaker - raw vegetables
Övrig: raw

[rå:] adj.
< rå, rått, råa >
- grov, brutal
rough (coarse, crude, rude)
Exempel:
  • en ovanligt rå människa - an unusually rough person
  • ett tt överfall - a brutal attack
Övrig: rough, coarse, crude, rude

[rå:] adj.
< rå, rått, råa >
- fuktig och kall
harsh, raw (damp and chilly)
Sammansättningar:
  • kall - raw and cold, bleak
Övrig: harsh, raw, raw and cold, bleak, damp and chilly

rår för

[rå:rfÖ:r] verb
< rår för, rådde, rått, rå >
- hjälpa
help
Exempel:
  • jag kan inte rå för att jag gråter - I cannot help (stop myself) crying
Övrig: help

rår om

[rå:rÅm:] verb
< rår om, rådde, rått, rå >
- äga
possess
Exempel:
  • vem r om den här boken? - whose book is this? who owns this book?
Övrig: possess

rår på

[rå:rpÅ:] verb
< rår på, rådde, rått, rå >
- kunna vinna över
master, be stronger than
Exempel:
  • ingen r på hennes envishet - no one can beat her stubbornness
Övrig: master, be stronger than

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.