råd på engelska

Här ar alla råd översättning till engelska

råd

[rå:d] subst.
< råd, rådet, råd, råden >
- anvisning om hur man skall göra något, tips
advice
Exempel:
 • praktiska råd - practical advice
 • råd och hjälp - advice and help
 • jag skall ge dig ett gott råd - I'll give you a piece of good advice
Sammansättningar:
 • hälsoråd - health tip
Övrig: advice, health tip

råd

[rå:d] subst.
< råd, rådet, råd, råden >
- (statlig) organisation med rådgivare
council
Sammansättningar:
 • forskningsråd - research council
 • Nordiska rådet - the Nordic Council
Övrig: council, research council, the nordic council

råd

[rå:d] subst.
< råd, rådet, råd, råden >
- tillräckligt med pengar
sufficient, resources
Exempel:
 • ha råd med resor - afford trips
 • ha råd att resa - have enough money (afford) to travel
Övrig: sufficient, resources

råder

[rÅ:der el. rÅ:r] verb
< råder, rådde, rått, råd, råda >
- förekomma, föreligga
Variantform: rår
exist, prevail
(försvagat "existera, finnas")
("weakened "exists, is"")
Exempel:
 • det råder brist på arbeten - there is a shortage of jobs
 • det kan inte råda någon tvekan om vad som är rätt - there can be no doubt about what is right
Uttryck:
 • råda bot på ("avhjälpa") - set right, remedy ("put right")
Övrig: exist, prevail

råder

[rÅ:der] verb
< råder, rådde, rått, råd, råda >
- ge råd, föreslå
Variantform: rår
advise
Exempel:
 • de rådde henne (till) att vänta - they advised her to wait
Övrig: advise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.