råder på engelska

Här ar alla råder översättning till engelska

råder

[rÅ:der el. rÅ:r] verb
< råder, rådde, rått, råd, råda >
- förekomma, föreligga
Variantform: rår
exist, prevail
(försvagat "existera, finnas")
("weakened "exists, is"")
Exempel:
  • det råder brist på arbeten - there is a shortage of jobs
  • det kan inte råda någon tvekan om vad som är rätt - there can be no doubt about what is right
Uttryck:
  • råda bot på ("avhjälpa") - set right, remedy ("put right")
Övrig: exist, prevail

råder

[rÅ:der] verb
< råder, rådde, rått, råd, råda >
- ge råd, föreslå
Variantform: rår
advise
Exempel:
  • de rådde henne (till) att vänta - they advised her to wait
Övrig: advise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.