rad på engelska

Här ar alla rad översättning till engelska

rad

[ra:d] subst.
< rad, raden, rader >
- följd (av saker bredvid varandra), serie
row, series
Exempel:
  • en rad villor - a row of [detached] houses
  • en rad exempel - a series (number) of examples
  • en lång rad av problem - a long succession of problems
  • en i raden av gratulanter - one in the line of congratulators
Övrig: row, series

rad

[ra:d] subst.
< rad, raden, rader >
- följd av skrivna bokstäver
line
Exempel:
  • jag brukar skriva några rader till honom - I usually write him a few lines
Uttryck:
  • läsa mellan raderna ("förstå något fast det inte sägs klart ut") - read between the lines ("understand something that is not actually said")
Övrig: line

rad

[ra:d] subst.
< rad, raden, rader >
- läktare (på teater etc)
row
Exempel:
  • sitta på andra raden - sit in the second row
Övrig: row

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.