ramavtal på engelska

Här ar alla ramavtal översättning till engelska

ram

[ra:m] subst.
< ram, ramen, ramar >
- kant; infattning
frame
(bildligt "gräns")
("figuratively "limits, bounds"")
Exempel:
  • inom glas och ram -
  • inom möjligheternas ram -
  • hålla sig inom en ram på två procent -
Sammansättningar:
  • guldram - gold frame
  • ramavtal - skeleton (blanket) agreement
Övrig: frame, gold frame, skeleton agreement

ramavtal

[2rA:ma:vta:l] subst.
< ramavtal, ramavtalet, ramavtal, ramavtalen >
- övergripande avtal mellan huvudorganisationer
skeleton (blanket) agreement (a comprehensive agreement between central organizations)
Övrig: skeleton agreement, a comprehensive agreement between central organizations

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.