ramlag på engelska

Här ar alla ramlag översättning till engelska

ramlag

[2rA:mla:g] subst.
< ramlag, ramlagen, ramlagar >
- lag som anger övergripande mål och riktlinjer för viss verksamhet utan att i detalj ange vägen till målen
basic act, skeleton law (an act which sets out overall goals and guidelines for a particular activity without stating in detail how the goals should be reached.)
Exempel på en ramlag är Socialtjänstlagen.
"The Social Services Act is an example of a basic Act."
Övrig: basic act, skeleton law, an act which sets out overall goals and guidelines for a particular activity without stating in detail how the goals should be reached.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.