rasar på engelska

Här ar alla rasar översättning till engelska

rasar

[2rA:sar] verb
< rasar, rasade, rasat, rasa >
- störta samman (och förstöras)
collapse
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • bron kan rasa - the bridge may collapse
  • hela hennes värld rasade samman - her whole world fell apart (collapsed)
Övrig: collapse

rasar

[2rA:sar] verb
< rasar, rasade, rasat, rasa >
- härja våldsamt
rampage
(bildligt om barn "leka våldsamt")
("figuratively of children "play violently"")
Exempel:
  • stormen rasar - the storm is raging
Övrig: rampage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.