rasfördom på engelska

Här ar alla rasfördom översättning till engelska

fördom

[2fÖ:r+dom:] subst.
< fördom, fördomen, fördomar >
- uppfattning som inte har något sakligt stöd, förutfattad mening
prejudice, bias
Sammansättningar:
  • rasfördom - racial prejudice
  • fördomsfri - unprejudiced
  • fördomsfull - prejudiced, biased
Övrig: prejudice, bias, racial prejudice, unprejudiced, prejudiced, biased

rasfördom

[2rA:sfö:r+dom:] subst.
< rasfördom, rasfördomen, rasfördomar >
- ogrundad uppfattning om en annan ras
Användning: mest i plural
racial prejudice
Övrig: racial prejudice

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.