rationell på engelska

Här ar alla rationell översättning till engelska

rationell

[rat$onEl:] adj.
< rationell, rationellt, rationella >
- förnuftsenlig
rational
(även allmänt "effektiv")
("also commonly "efficient"")
Exempel:
  • rationella argument - rational arguments
  • rationella åtgärder - rational measures
  • ett rationellt jordbruk - a scientific farming
Övrig: rational

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.