redskap på engelska

Här ar alla redskap översättning till engelska

redskap

[2rE:dska:p] subst.
< redskap, redskapet, redskap, redskapen >
- verktyg, hjälpmedel (för utförande av visst arbete)
tool
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • de nödvändiga redskapen i ett hushåll - a household's essential utensils and equipment
  • konstnärerna får inte bli lydiga redskap för diktaturen - artists must not become the obedient tools of dictatorship
Sammansättningar:
  • hushållsredskap - utensils
  • redskapsbod - tool shed
Övrig: tool, utensils, tool shed

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.