reducerar på engelska

Här ar alla reducerar översättning till engelska

reducerar

[redusE:rar] verb
< reducerar, reducerade, reducerat, reducera >
- minska
reduce (bring down, diminish, lower)
Exempel:
  • man försöker reducera beroendet av läkemedel - efforts are being made to reduce the amount of drugs dependency
  • med reducerad kapacitet - with reduced capacity
  • reduceras till passiva mottagare - be reduced to passive recipients
  • priset har reducerats med hälften - the price has been reduced by half
Avledningar:
  • reducering - reduction, reducing
Övrig: reduce, reduction, reducing, bring down, diminish, lower

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.