regel på engelska

Här ar alla regel översättning till engelska

regel

[rE:gel] subst.
< regel, regeln, regler >
- lag, bestämmelse
Användning: mest i plural
rule
Exempel:
  • reglerna för bostadsbidrag har ändrats - the rules for housing benefits have been altered
  • reglerna om vidgat tillträde till högskolan - the rules on extended admission to university
Sammansättningar:
  • grundregel - basic rule (principle)
  • trafikregel - traffic regulation
  • spelregel - rule of the game
Övrig: rule, basic rule, traffic regulation, rule of the game

regel

[rE:gel] subst.
< regel, regeln, regler >
- (sed)vanligt förhållande
custom (custom)
Exempel:
  • som (el. i) regel accepterar vi endast kontant betalning - as a rule we only accept cash payment
Övrig: custom, custom

regel

[2rE:gel] subst.
< regel, regeln, reglar >
- vridbar träbit e dyl som stänger till en dörr, en lucka e dyl
bolt
Övrig: bolt

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.