rekommenderar på engelska

Här ar alla rekommenderar översättning till engelska

rekommenderar

[rekåmendE:rar] verb
< rekommenderar, rekommenderade, rekommenderat, rekommendera >
- tala väl om, förorda
recommend
Exempel:
  • det är en bok som jag kan rekommendera - it is a book I can recommend
Övrig: recommend

rekommenderar

[rekåmendE:rar] verb
< rekommenderar, rekommenderade, rekommenderat, rekommendera >
- tillråda
recommend
Exempel:
  • bli rekommenderad att vila en vecka - be recommended (advised) to rest for a week
Övrig: recommend

rekommenderar

[rekåmendE:rar] verb
< rekommenderar, rekommenderade, rekommenderat, rekommendera >
- skicka (post) under särskilt betryggande former (med kvitto etc)
register
Försändelser både inom och utom landet kan rekommenderas. Om en rekommenderad försändelse skadas eller kommer bort kan avsändaren få ersättning.
"Both domestic and international items of mail can be registered. If a registered item of mail is damaged or lost the sender is entitled to some compensation."
Exempel:
  • rekommenderat brev - registered letter
Övrig: register

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.