remiss på engelska

Här ar alla remiss översättning till engelska

remiss

[remIs:] subst.
< remiss, remissen, remisser >
- anmodan att avge yttrande/utlåtande i en fråga eller hänvisning av en fråga för förberedande behandling i ett utskott
referral
Regeringen skickar lagförslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Innan riksdagen fattar beslut remitteras lagförslaget till ett arbetsutskott.
"The government refers proposed legislation to various agencies and other organizations for their consideration."
Exempel:
  • ärendet går på remiss - the matter is being referred for consideration
Sammansättningar:
  • remissinstans - body to which a proposed measure is referred for consideration
  • remissyttrande - statement on a matter submitted to a body for consideration
Övrig: referral, body to which a proposed measure is referred for consideration, statement on a matter submitted to a body for consideration

remiss

[remIs:] subst.
< remiss, remissen, remisser >
- hänvisning av en patient till sjukhus- eller specialistvård
referral
Exempel:
  • få en remiss - get a referral (letter of introduction from a doctor)
Övrig: referral

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.