renar på engelska

Här ar alla renar översättning till engelska

ren

[re:n] subst.
< ren, renen, renar >
- hjortdjur av släktet Rangifer som lever långt norrut
reindeer
Sammansättningar:
  • renlav - reindeer moss (lichen)
Övrig: reindeer, reindeer moss

ren

[re:n] subst.
< ren, renen, renar >
- kant vid väg el. åker
verge (the edge of a road)
Sammansättningar:
  • vägren - verge
Övrig: verge, verge, the edge of a road

renar

[2rE:nar] verb
< renar, renade, renat, rena >
- göra ren
clean
Exempel:
  • oljan måste renas - the oil must be purified
Uttryck:
  • renat (brännvin) ("ett slags starksprit") - renat (snaps) ("a kind of strong distilled alcoholic drink")
Avledningar:
  • rening - cleaning, purification
Övrig: clean, cleaning, purification

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.