renodlar på engelska

Här ar alla renodlar översättning till engelska

renodlar

[2rE:no:dlar] verb
< renodlar, renodlade, renodlat, renodla >
- odla för sig (utan inblandning av andra ämnen)
refine, cultivate
(mest bildligt "inrikta hela intresset på (en fråga etc)")
("mostly figuratively "focus all one's interest on (a question etc.)"")
Avledningar:
  • renodlad - pure, downright, absolute
Övrig: refine, cultivate, pure, downright, absolute

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.