repa på engelska

Här ar alla repa översättning till engelska

repa

[2rE:pa] subst.
< repa, repan, repor >
- skåra (i en blank yta) som gjorts av ett vasst föremål
scratch
Exempel:
  • en repa i lacken - a scratch in the varnish
Övrig: scratch

repar

[2rE:par] verb
< repar, repade, repat, repa >
- göra skåror i, skrapa
scratch, score
Exempel:
  • ett repat bord - a scratched table
  • repa eld på (=tända) en tändsticka -
Övrig: scratch, score

repar

[2rE:par] verb
< repar, repade, repat, repa >
- återhämta
recover
(i fraser)
("used in phrases")
Exempel:
  • repa mod - take heart, pluck up courage
  • repa sig efter en sjukdom - recover from an illness
Övrig: recover

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.