resedokument på engelska

Här ar alla resedokument översättning till engelska

resedokument

[2rE:sedokumen:t] subst.
< resedokument, resedokumentet, resedokument, resedokumenten >
- slags ersättning för pass
travel document
Politiska flyktingar kan få resedokument för resor utanför asyllandet. Genom detta slipper man visering till vissa västeuropeiska länder som anslutit sig till en Genèvekonvention om sådan viseringsfrihet.
"Political refugees may obtain travel documents for journeys outside their country of asylum. This avoids the need to issue visas for some western European countries that are signatories to a Geneva Convention on freedom from the need to apply for visas."
Övrig: travel document

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.