resekostnadsersättning på engelska

Här ar alla resekostnadsersättning översättning till engelska

resekostnadsersättning

[2rE:sekåstnadse:r+set:[email protected]] subst.
< resekostnadsersättning, resekostnadsersättningen >
- ersättning för kostnader vid vissa typer av resor
travel allowance, compensation for travel expenses
Försäkringskassan ger resekostnadsersättning för resekostnader som uppkommit i samband med vård hos läkare, tandläkare, sjukgymnast, vård på sjukhus m m.
"The social insurance office pays compensation for travel expenses incurred when visiting a doctor, dentist or physiotherapist for treatment, for hospitalisation etc."
Övrig: travel allowance, compensation for travel expenses

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.