resultat på engelska

Här ar alla resultat översättning till engelska

resultat

[resultA:t] subst.
< resultat, resultatet, resultat, resultaten >
- följd som värderas
result
(vid prov eller tävling även "prestation")
("in exams or competitions, also "feat, performance"")
Exempel:
  • ett lysande resultat - a brilliant result
  • resultatet av förhandlingarna - the result (outcome) of the negotiations
  • ansträngningarna har lett till resultat - the efforts have produced results
  • resultatet har blivit att konsumenterna vilseleds - the result is that the consumers have been misled
Sammansättningar:
  • valresultat - election results
  • forskningsresultat - research findings (results)
  • slutresultat - final result
  • tävlingsresultat - result of the competition (race)
  • resultaträkning - income statement, profit and loss account
Övrig: result, election results, research findings, final result, result of the competition, income statement, profit and loss account

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.