riksdagsval på engelska

Här ar alla riksdagsval översättning till engelska

riksdagsval

[2rIk:sda(:g)sva:l] subst.
< riksdagsval, riksdagsvalet, riksdagsval, riksdagsvalen >
- det val då svenska medborgare väljer ledamöter till riksdagen
general election
riksdagsval hålls vart fjärde år samtidigt med kommunal- och landstingsvalen.
"A general election is held every three years and the local and county government elections are held at the same time."
Övrig: general election

val

[va:l] subst.
< val, valet, val, valen >
- offentlig röstning
election
(på kandidat till befattning el. förtroendepost)
("by vote of candidates to an office or position of trust")
Exempel:
  • val av ordförande - election of chairman (president)
  • allmänna val - general election
Sammansättningar:
  • nyval - new election
  • kommunalval - local government (municipal) election
  • riksdagsval - general election
  • valberedning - election committee
  • valfusk - electoral (ballot) rigging
  • valhemlighet - election secret
  • valkampanj - election campaign
Övrig: election, new election, local government election, general election, election committee, electoral rigging, election secret, election campaign

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.