riksregalier på engelska

Här ar alla riksregalier översättning till engelska

riksregalier

[2rIk:srega:lier] subst.
- symboler för den kungliga värdigheten (krona, spira, svärd, äpple och nycklar)
regalia (symbols of the status of royalty (crown, sceptre, sword, apple and keys))
Övrig: regalia, symbols of the status of royalty

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.