riktar på engelska

Här ar alla riktar översättning till engelska

riktar

[2rIk:tar] verb
< riktar, riktade, riktat, rikta >
- vända åt visst håll
direct
(om vapen "sikta")
("of weapons "point, aim"")
Exempel:
  • vakten riktade geväret mot mig - the guard pointed his rifle at me
  • rikta uppmärksamheten mot något - draw attention to something
  • boken riktar sig främst till barnen - the book is intended mainly for children
Övrig: direct

riktar

[2rIk:tar] verb
< riktar, riktade, riktat, rikta >
- göra rak
straighten (out)
Exempel:
  • rikta ett skevt hjul - straighten a bent wheel
Övrig: straighten

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.