riktigt på engelska

Här ar alla riktigt översättning till engelska

riktig

[2rIk:tig] adj.
< riktig, riktigt, riktiga >
- felfri, korrekt
proper, right
Exempel:
  • få en riktig uppfattning om läget - get a proper (correct) picture of the situation
Avledningar:
  • riktighet - correctness
Övrig: proper, right, correctness

riktig

[2rIk:tig] adj.
< riktig, riktigt, riktiga >
- äkta, verklig
real
Exempel:
  • hon är en riktig kverulant - she is a real grumbler
Övrig: real

riktigt

[2rIk:ti(k)t] adv.
- alldeles, verkligen
really
Exempel:
  • han är riktigt trevlig - he is really nice
  • det är inte riktigt rätt - it is not really right
  • hon är inte riktigt klok - she is not quite right in the head
Uttryck:
  • riktigt ("i verkligheten") - in earnest ("in reality")
Övrig: really

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.