riktmärke på engelska

Här ar alla riktmärke översättning till engelska

riktmärke

[2rIk:tmär:ke] subst.
< riktmärke, riktmärket, riktmärken, riktmärkena >
- riktpunkt
objective, target, landmark
Övrig: objective, target, landmark

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.