rubbar på engelska

Här ar alla rubbar översättning till engelska

rubbar

[2rUb:ar] verb
< rubbar, rubbade, rubbat, rubba >
- flytta (något tungt) en liten bit
move, disturb
(bildligt "störa")
("figuratively "disarrange, disturb"")
Exempel:
  • stenen går inte att rubba - the stone cannot be moved (budged)
  • rubba den fastställda ordningen - disturb (upset) the fixed order of things
Övrig: move, disturb

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.