rullar på engelska

Här ar alla rullar översättning till engelska

rullar

[2rUl:ar] verb
< rullar, rullade, rullat, rulla >
- förflyttas genom att rotera
roll
Exempel:
 • bollen rullade ut på gatan - the ball rolled into the street
 • hjulen rullar - the wheels are rolling
 • barnen rullade runt i gräset - the children rolled about in the grass
Uttryck:
 • rullande planering ("planering som fortlöpande förändras") - rolling (overlapping) planning ("planning that is under constant change")
Övrig: roll

rullar

[2rUl:ar] verb
< rullar, rullade, rullat, rulla >
- få att förflyttas genom att rotera
roll
Exempel:
 • vi rullade stenen ner i havet - we rolled the stone down into the sea
Övrig: roll

rullar

[2rUl:ar] verb
< rullar, rullade, rullat, rulla >
- forma till en boll el. rulle
roll
Exempel:
 • rulla ihop mattan - roll up the carpet
Övrig: roll

rullar

[2rUl:ar] verb
< rullar, rullade, rullat, rulla >
- förflytta text el. bild kontinuerligt på en dators bildskärm eller i fönster
roll (continuously move a text or image on a computer screen or in a window)
Exempel:
 • genom att använda rullningslisten kan man rulla texten till slutet av dokumentet - by using the scroll bar, it is possible to scroll to the end of a document
Övrig: roll, continuously move a text or image on a computer screen or in a window

rulle

[2rUl:e] subst.
< rulle, rullen, rullar >
- cylinder som något rullas kring
roll, roller
(vardagligt "film")
("informally "film"")
Uttryck:
 • full rulle ("full fart, hög stämning") - like a house on fire, in full swing ("full speed")
Sammansättningar:
 • trådrulle - cotton reel
 • filmrulle - roll of film
 • pappersrulle - roll of paper
Övrig: roll, roller, cotton reel, roll of film, roll of paper

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.