rumstemperatur på engelska

Här ar alla rumstemperatur översättning till engelska

rumstemperatur

[2rUm:stemperatu:r] subst.
< rumstemperatur, rumstemperaturen >
- vanlig inomhustemperatur (ca 20 grader)
room temperature
Övrig: room temperature

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.