runsten på engelska

Här ar alla runsten översättning till engelska

runa

[2rU:na] subst.
< runa, runan, runor >
- forngermanskt bokstavstecken
rune, runic characters (letters)
(bildligt "minnesteckning över avliden person")
("figuratively "obituary"")
Sammansättningar:
  • dödsruna - obituary
  • runristning - engraved runic characters
  • runsten - rune (runic) stone
Övrig: rune, runic characters, obituary, engraved runic characters, rune stone

runsten

[2rU:nste:n] subst.
< runsten, runstenen, runstenar >
- minnessten med speciella skrivtecken, runinskrift
rune (runic) stone
Många runstenar restes i Norden i äldre tider till minne av någon som dött.
"Many rune stones were erected in the Scandinavian countries in former times in memory of someone who had died."
Övrig: rune stone

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.