rusar på engelska

Här ar alla rusar översättning till engelska

rusar

[2rU:sar] verb
< rusar, rusade, rusat, rusa >
- springa mycket fort
rush, dash
(bildligt även om snabb förändring)
("figuratively also of a rapid change")
Exempel:
  • barnen rusade rakt ut i gatan - the children dashed straight out into the street
  • rusa runt i panik - rush round in panic
  • tiden rusar iväg - time flies
  • priserna rusar i höjden - prices are shooting up (hitting the roof)
Övrig: rush, dash

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.