rutten på engelska

Här ar alla rutten översättning till engelska

rutt

[rut:] subst.
< rutt, rutten, rutter >
- resväg
route
Sammansättningar:
  • resrutt - route
Övrig: route, route

rutten

[2rUt:en] adj.
< rutten, ruttet, ruttna >
- som har ruttnat
rotten
(bildligt "moraliskt fördärvad")
("figuratively "morally corrupt"")
Exempel:
  • ett ruttet äpple - a rotten apple
  • en rutten politik - a rotten policy
Övrig: rotten

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.