ryck på engelska

Här ar alla ryck översättning till engelska

ryck

[ryk:] subst.
< ryck, rycket, ryck, rycken >
- häftigt kast, knyck
jerk
Exempel:
  • tåget startade med ett ryck - the train started with a jerk
Övrig: jerk

ryck

[ryk:] subst.
< ryck, rycket, ryck, rycken >
- plötsligt infall
whim
Exempel:
  • hon fick ett ryck och köpte en segelbåt - on a whim (on an impulse) she bought a sailing boat
Uttryck:
  • snabba ryck ("snabbt tempo") - moving fast ("a fast pace")
Övrig: whim

rycker

[rYk:er] verb
< rycker, ryckte, ryckt, ryck, rycka >
- hastigt dra ur läge
pull, tug, snatch
Exempel:
  • rycka upp ogräs - pull out weeds
Uttryck:
  • rycka på axlarna ("visa sin likgiltighet el. sitt förakt") - shrug one's shoulders ("show one's indifference or contempt")
  • rycka upp sig ("ta sig samman") - pull oneself together
  • ryckas med ("gripas av entusiasm") - be carried away ("be seized with enthusiasm")
Övrig: pull, tug, snatch

rycker in

[rykerIn:] verb
< rycker in, ryckte, ryckt, ryck, rycka >
- inställa sig till militärtjänstgöring
join up (for military service)
(bildligt "ersätta någon med kort varsel")
("figuratively "replace someone at short notice (step in)"")
Avledningar:
  • inryckning - joining up
Övrig: join up, joining up

rycker ut

[rykerU:t] verb
< rycker ut, ryckte, ryckt, ryck, rycka >
- lämna militärtjänstgöring
be demobilized (having completed military service)
(även allmänt "(hastigt) ge sig av på uppdrag")
("also commonly ("suddenly go off on an assignment (turn out)"")
Exempel:
  • brandkåren fick rycka ut - the fire brigade had to turn out
Avledningar:
  • utryckning - turn out (in answer to an emergency call)
Övrig: be demobilized, turn out

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.