rycker på engelska

Här ar alla rycker översättning till engelska

rycker

[rYk:er] verb
< rycker, ryckte, ryckt, ryck, rycka >
- hastigt dra ur läge
pull, tug, snatch
Exempel:
  • rycka upp ogräs - pull out weeds
Uttryck:
  • rycka på axlarna ("visa sin likgiltighet el. sitt förakt") - shrug one's shoulders ("show one's indifference or contempt")
  • rycka upp sig ("ta sig samman") - pull oneself together
  • ryckas med ("gripas av entusiasm") - be carried away ("be seized with enthusiasm")
Övrig: pull, tug, snatch

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.