ryggrad på engelska

Här ar alla ryggrad översättning till engelska

ryggrad

[2rYg:ra:d] subst.
< ryggrad, ryggraden, ryggrader >
- rad av skelettkotor i ryggen
backbone, spine
(bildligt "bärande del, stomme" bildligt "om stark karaktär")
("figuratively "load-bearing part, frame" also figuratively "strength of character, willpower"")
Sammansättningar:
  • ryggradslös - spineless, invertebrate
Övrig: backbone, spine, spineless, invertebrate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.