s-märke på engelska

Här ar alla s-märke översättning till engelska

S-märke

[2Es:mär:ke] subst.
< S-märke, S-märket, S-märken, S-märkena >
- nationalitetsmärke för bilar som är registrerade i Sverige
Swedish nationality plate
s-märke skall finnas baktill på svenskregistrerade bilar som används utomlands, såvida de inte har EU-skylt
"A Swedish nationality plate must be displayed on the rear of Swedish-registered motor vehicles which are taken abroad."
Övrig: swedish nationality plate

S-märke

[2Es:mär:ke] subst.
< S-märke, S-märket, S-märken, S-märkena >
- kontrollmärke på elektriska artiklar
[SEMKO's] "S" mark showing conformity to Swedish electrical standards
Vissa elektriska artiklar (t ex hushållsapparater) undersöks och godkänns av "SEMKO" (Statens Elektriska Materialkontrollanstallt) innan de får säljas.
"Certain electrical appliances (particularly for domestic use) must be tested and approved by SEMKO, the Swedish Board for Testing and Approval of Electrical Equipment, before they can be offered for sale."
Övrig: [semko's] s mark showing conformity to swedish electrical standards

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.