sak på engelska

Här ar alla sak översättning till engelska

sak

[sa:k] subst.
< sak, saken, saker >
- föremål
thing, object, article
Exempel:
 • var sak på sin plats - everything in its place
Sammansättningar:
 • leksak - toy
 • sötsak - sweet
Övrig: thing, object, article, toy, sweet

sak

[sa:k] subst.
< sak, saken, saker >
- angelägenhet (som bör åtgärdas)
thing, matter, affair, question
(även om moralisk fråga)
("also used of moral stands")
Exempel:
 • det är regeringens sak att avgöra den frågan - that's sth. the government will have to settle
 • det är en annan sak - that's another thing
 • gå rakt på sak - not beat about the bush
 • sak samma - that makes no difference
 • till saken! - get to the point!
Sammansättningar:
 • hederssak - point of honour
 • kvinnosak - women's rights issue
 • huvudsak - main thing
Övrig: thing, matter, affair, question, point of honour, women's rights issue, main thing

sak

[sa:k] subst.
< sak, saken, saker >
- fråga som prövas i rättegång
case, cause (especially as a legal term)
Sammansättningar:
 • sakframställning - presentation of the facts
Övrig: case, cause, presentation of the facts, especially as a legal term

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.