samhälle på engelska

Här ar alla samhälle översättning till engelska

samhälle

[2sAm:hel:e] subst.
< samhälle, samhället, samhällen, samhällena >
- mindre tätort
community; village, place
Exempel:
  • hon bodde i ett litet samhälle i Hälsingland - she lived in a tiny village in Hälsingland
Sammansättningar:
  • villasamhälle - residential district
  • stationssamhälle - village built up round a railway station
Övrig: community, village, place, residential district, village built up round a railway station

samhälle

[2sAm:hel:e] subst.
< samhälle, samhället, samhällen, samhällena >
- (stor) grupp människor (el. djur etc) med gemensamma lagar och sedvänjor; nation, land
society, community
(i bestämd form "staten, det allmänna")
("in the plural, "the state, the public sector"")
Exempel:
  • dagens samhälle - society of today
  • samhällets krav på medborgarna - public demands on private individuals
Sammansättningar:
  • klassamhälle - class society
  • samhällskritik - social criticism
  • samhällsliv - social life
  • samhällsplanering - social planning
Övrig: society, community, class society, social criticism, social life, social planning

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.