sammanlagt på engelska

Här ar alla sammanlagt översättning till engelska

sammanlagd

[2sAm:anlag:d] adj.
< sammanlagd, sammanlagt, sammanlagda >
- som lagts ihop, total
total, entire
Exempel:
  • den sammanlagda årsinkomsten - the combined annual income
Övrig: total, entire

sammanlagt

[2sAm:anlak:t] adv.
- tillsammans, totalt
in all, all told
Exempel:
  • hon fick sammanlagt elva fel på skrivningen - she made a total of 11 mistakes in her exam
  • sammanlagt inträffade färre trafikolyckor i år än förra året - in all, there were fewer road accidents this year than last year
Övrig: in all, all told

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.