satt på engelska

Här ar alla satt översättning till engelska

satt

[sat:] se sitter, sätter
sat
Övrig: sat

satt

[sat:] adj.
< satt, satt, satta >
- kraftig och kort
squat, stocky, thickset
Övrig: squat, stocky, thickset

sitter

[sIt:er] verb
< sitter, satt, suttit, sitt, sitta >
- vila på bakdelen med överkroppen upprätt; vila på en stol
sit, be seated (sitting)
Exempel:
 • sitta på stolen - be seated on the chair
 • sitta i en fåtölj - sit in an armchair
 • sitta till bords - sit down at the table
Uttryck:
 • sitta på huk ("med lårens baksida vilande mot hälarna") - squat ("sit on one's heels")
Sammansättningar:
 • sittplats - seat
Övrig: sit, be seated, seat

sitter

[sIt:er] verb
< sitter, satt, suttit, sitt, sitta >
- hålla på med en viss verksamhet, fungera som
be; act (serve) as
Exempel:
 • sitta barnvakt - be babysitting
 • sitta i fängelse - be in prison
 • sitta som ordförande - act as chairman
 • den sittande regeringen - the government in power
Övrig: be, act as

sitter

[sIt:er] verb
< sitter, satt, suttit, sitt, sitta >
- vara placerad
be placed (located); be fixed (fitted, kept in place)
(särskilt "vara säkert fäst")
("especially in the sense of "be securely attached to"")
Exempel:
 • det satt spikar på väggen - there were nails in the wall
 • stolpen sitter som berget - the post just won't budge
Övrig: be placed, be fixed

sitter

[sIt:er] verb
< sitter, satt, suttit, sitt, sitta >
- passa
fit
(om kläder)
("used of clothes")
Exempel:
 • byxorna sitter snyggt - the trousers fit well
Övrig: fit

sitter emellan

[2sit:eremEl:an] verb
< sitter emellan, satt, suttit, sitta >
- bli oskyldigt lidande
suffer; be the sufferer
Exempel:
 • barnen får ofta sitta emellan när föräldrarna bråkar - when parents fight it's often the children who suffer
Övrig: suffer, be the sufferer

sitter inne

[2sit:erIn:e] verb
< sitter inne, satt, suttit, sitta >
- sitta i fängelse
be in prison, do time
Övrig: be in prison, do time

sitter inne

[2sit:erIn:e] verb
< sitter inne, satt, suttit, sitta >
possess, be in possession of
Uttryck:
 • sitta inne med ("förfoga över") (viktiga upplysningar) - be in possession of (" have at one's disposal") (important information)
Övrig: possess, be in possession of

sitter åt

[sit:erÅ:t] verb
< sitter åt, satt, suttit, sitta >
- sitta trångt
be tight (a tight fit), be too tight
Exempel:
 • byxorna sitter åt kring midjan - the trousers are too tight round the waist
Uttryck:
 • det satt hårt åt ("var svårt") - it was a tough job ("was difficult")
Övrig: be tight, be too tight

sätter

[sEt:er] verb
< sätter, satte, satt, sätt, sätta >
- placera
put, place
Exempel:
 • hon satte blomkrukan i fönstret - she put the flower pot in the window
Uttryck:
 • sätta eld på ("tända") - set fire to ("light")
 • sätta fart ("starta, öka farten") - get going ("start, increase speed")
 • sätta livet till ("dö") - give one's life ("die")
 • sätta bo ("ordna ett hem") - make a nest ("start a home")
 • sätta något i fråga ("ifrågasätta") - bring sth. into question ("question sth.")
Övrig: put, place

sätter

[sEt:er] verb
< sätter, satte, satt, sätt, sätta >
- plantera
plant, set
Exempel:
 • sätta lökar - set (plant) bulbs
Övrig: plant, set

sätter

[sEt:er] verb
< sätter, satte, satt, sätt, sätta >
- förbereda text till tryckning
compose, set
Sammansättningar:
 • sättmaskin - typesetting (composing) machine
Övrig: compose, set, typesetting machine

sätter i sig

[seterI:sej] verb
< sätter i sig, satte, satt, sätt, sätta >
- äta (glupskt)
eat
Övrig: eat

sätter igång

[seterigÅ@:] verb
< sätter igång, satte, satt, sätt, sätta >
- starta
get started
Övrig: get started

sätter in

[seterIn:] verb
< sätter in, satte, satt, sätt, sätta >
- placera (pengar i bank); deponera
put in; deposit
Övrig: put in, deposit

sätter på

[seterpÅ:] verb
< sätter på, satte, satt, sätt, sätta >
- starta
put (switch) on
(särskilt om elektrisk apparat o dyl)
("particularly of electrical apparatus and the like")
Övrig: put on

sätter sig

[sEt:er+sej] verb
< sätter sig, satte, satt, sätt, sätta >
- sitta ner
sit down
(bildligt om byggnader "sjunka ner i marken")
("figuratively of buildings "settle into the ground" (subside)")
Exempel:
 • han satte sig i soffan - he sat down on the sofa
 • huset sätter sig - the house is subsiding
Avledningar:
 • sättning - setting, settlement, subsidence
Övrig: sit down, setting, settlement, subsidence

sätter sig in

[seter+sejIn:] verb
< sätter sig in, satte, satt, sätt, sätta >
- anstränga sig för att förstå grundligt
familiarize oneself with, get to know about
Övrig: familiarize oneself with, get to know about

sätter sig över

[seter+sejÖ:ver] verb
< sätter sig över, satte, satt, sätt, sätta >
- inte bry sig om
ignore, take no notice of
Övrig: ignore, take no notice of

sätter upp

[seterUp:] verb
< sätter upp, satte, satt, sätt, sätta >
- arrangera (en teaterpjäs)
put on (arrange a play)
Avledningar:
 • uppsättning - production
Övrig: put on, production, arrange a play

sätter ut

[seterU:t] verb
< sätter ut, satte, satt, sätt, sätta >
- ange skriftligt
set out (in writing)
Exempel:
 • namnet är inte utsatt - that name is not on the list
Övrig: set out

sätter ut

[seterU:t] verb
< sätter ut, satte, satt, sätt, sätta >
- avsluta medicinering
put down; mark
Övrig: put down, mark

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.